logo logo logo logo

Záverom


Zámerom tejto brožúry bola príprava pracovného materiálu pre prácu základného kolektívu Amavetu 655, na SŠJH – SOŠ polytechnickej v Bardejove. Napísané s využitím skúseností krúžku elektroniky na osemročnom gymnáziu, i základnej škole, v predchádzajúcom období. Uvedené návody sú určené pre záujemcov o elektroniku pre prácu pod odborným vedením vedúceho. Vedenie takéhoto základného kolektívu vyžaduje dobrú znalosť základných princípov elektroniky, od pasívnych súčiastok až po jednočipové mikropočítače a programovanie v jazyku C, prípadne Assembler. Pre úspešného budúceho elektronika je nutná orientácia v katalógových listoch elektronických súčiastok, papierových i dostupných na webe. Nevyhnutné je i poznanie niektorých webov o elektronike, uvedených v predchádzajúcej časti tohto materiálu: Webár. Pripravujem i web podporu tohto materiálu, kde budú aj fotografie a schémy s väčším rozlíšením a krátke videá činnosti obvodov: www.elektronika.vojtek.net .

PaedDr. Miroslav Vojtek - autor