logo logo logo logo

V nasledujúcich zapojeniach budeme používať tieto elektronické súčiastky:


Rezistory - metalizované (0,6W): 220Ω, 1kΩ, 4,7kΩ, 10kΩ, 47kΩ, 100kΩ.
Keramické kondenzátory: 22pF, 10nF, 100nF.
Elektrolytické kondenzátory: 1µF, 100µF.
Odporový trimer: 10kΩ.
Kryštál nízky: 10MHz.
Diódy: 1N4148, 1N4007.
Svietivé diódy (LED): LEDč.(2mA), LEDz.(2mA), LEDč.(20mA).
Bipolárne tranzistory: BC337-40, BC327-40.
Senzory: KTY83-110, LM35, fotorezistor: xxx.
Integrované obvody - napäťové stabilizátory: TL431, LM78L05, LM7805CV.
Optočleny: CNY70, 4N35.
Integrované obvody - číslicové: 7400, 7493.
Integrovaný obvod - analógový - operačný zosilňovač LM324N.
Integrované obvody - mikrokontroléry: ATtiny13, ATmega8A.
Polyswitch xxx.
Mikrotlačidlo.
Mikrospínače DIL8.
Reproduktor 0,25W/8Ω.
suciastky.jpg, 196kB

Pri overovaní elektronických obvodov prepájame súčiastky pomocou kontaktného prepájacieho poľa a pomocných prepájacích vodičov.

Kontaktné prepájacie pole a jeho vnútorné zapojenie: preppole.png, 102kB prepzap.png, 35kB


Úlohy:

  • Prezrite si stránky na webe, kde sa nachádzajú katalógové listy súčiastok. Adresu nájdete v časti Webár elektroniky.
  • Stiahnite si katalógový list diódy 1N4007 vo formáte PDF. Pre aký elektrický prúd je určená táto dióda? Môžeme ňou usmerňovať striedavé elektrické napätie 230V?
  • Ktoré základné číselné údaje obsahuje katalógový list elektronickej súčiastky?
  • Ktoré základné grafické údaje obsahuje katalógový list elektronickej súčiastky?
  • Naučte sa čítať najpotrebnejšie údaje z katalógových listov o každej súčiastke, ktorú budete zapájať v elektronickom obvode.