logo logo logo logo

Operačný zosilňovač – indikátor teploty


Na orientačnú indikáciu teploty môžeme použiť nasledujúci obvod (pôvodne bol navrhnutý na zobrazovanie teploty vody v zásobníku pre slnečné kolektory). Teplotu zobrazuje pomocou štyroch LED, ktoré sa rozsvecujú pri prekročení teplôt: 30, 35, 40 a 45 °C. Ako senzor teploty je použitý obvod LM35, ktorého výstupné napätie závisí od teploty – a zvyšuje sa o 10 mV/°C. Napäťový komparátor tvorí švornásobný OZ LM324. Hodnotu napätia (zodpovedajúcu teplote) privádzame na invertujúce vstupy OZ cez oddeľovacie rezistory R1 až R4. Teplotné úrovne sú nastavené na neinvertujúcich vstupoch OZ napäťovým deličom z R9 až R13. Referenčným zdrojom je obvod TL431 v základnom zapojení. V bodoch A,B,C,D je napätie: 300, 350, 400 a 450 mV. Napájacie napätie z 12V akumulátora je upravené stabilizátorom 78L05. Pozor! Integrovaný obvod IC2 potrebuje pripojiť +5V na vývod č. 11 a zem na vývod č.4. Pozor! Musíme pripojiť napájacie napätie obvodu OZ: vývod č. 11 na zem a vývod č. 4 na + 5V (v schéme to nie je zakreslené)!

Schéma zapojenia obvodu:

sch13.jpg, 82kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto13.jpg, 1,0MB

Úlohy:

  • Aké majú byť hodnoty rezistorov R9 až R13 aby sa LED rozsvecovali pri prekročení teplôt: 20, 25, 30 a 35 °C? Vypočítajte.
  • Kde sa používajú takéto a podobné obvody?