logo logo logo logo

Rezistory a LED


Rezistory sú základné elektronické súčiastky. Používajú sa na nastavenie elektrického napätia a prúdu v obvodoch. LED – svietivé diódy pomaly nahrádzajú malé žiarovky v prístrojoch, mobiloch, domácej elektronike, autách, počítačoch... Zapojíme obvod podľa schémy zapojenia a vyskúšame si ich použitie.

Schéma zapojenia obvodu:

sch03.jpg, 49kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto03.jpg, 927kB

Úlohy:

  • Zmerajte elektrické napätie na rezistoroch R1 až R4 a porovnajte.
  • Zmerajte elektrické napätie v bodoch U1, U2 a U3. Rezistory „delia“ elektrické napätie zdroja – podľa veľkosti svojho odporu. Pri akých iných hodnotách R1 až R4 nameriame také isté elektrické napätie?
  • Zmerajte elektrické napätie v bodoch U4 a U5. Rezistory R5 a R6//R7 upravujú veľkosť elektrického prúdu pre svietivé diódy. LED1 je určená pre prúd do 2 mA a LED2 pre prúd do 20 mA. Nie sú prekročené povolené hodnoty v tomto obvode?
  • Aký elektrický odpor má mať rezistor pre pripojenie LED (pre 20 mA) na batériu s napätím 6 V?