logo logo logo logo

Optočleny


Optočleny môžeme použiť na galvanické oddelenie obvodov alebo tiež ako optické senzory (počítanie telies, snímanie otáčok, rýchlosti...). V tomto skúšobnom zapojení sú dva optočleny. Prvý – 4N35 – je zapojený ako oddeľovač obvodov: Po stlačení TL prechádza prúd cez LED1 a LED v optočlene. Pomocou optickej väzby medzi LED a fototranzistorom v optočlene sa prenáša signál do ďalšieho obvodu, čo signalizuje svietiaca LED2. Druhý optočlen – CNY70 – je zapojený ako optický reflexný senzor: LED dióda v optočlene vysiela žiarenie, ktoré po odraze dopadá na fototranzistor, čo sa prejaví zmenou svitu LED3. Odraz môže spôsobovať napr. reflexná značka na otáčajúcom sa koliesku, zaclonenie rukou alebo samotný výrobok na bežiacom páse.

Schéma zapojenia obvodu:

sch18.jpg, 82kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto18.jpg, 1,0MB

Úlohy:

  • Čo to znamená „galvanické“ oddelenie obvodov?
  • Ako by bolo by možné spojiť tento reflexný optočlen s predchádzajúcim zapojením binárneho čítača a tak (s binárnou 4-bitovou indikáciou pomocou LED) zobrazovať počet impulzov (napr. odrazov od ruky)?