logo logo logo logo

Operačný zosilňovač – časový spínač


V tomto obvode je OZ zapojený ako komparátor. Na jeho invertujúci vstup (-) je pripojená cez delič R1 a R2 polovica napájacieho napätia. Na neinvertujúcom vstupe (+) je pripojený R0 na napájacie napätie a kondenzátor C3 na zem. Po pripojení napájania je kondenzátor vybitý – na vstupe (+) OZ je menšie napätie ako na vstupe (-) – na výstupe je vysoká úroveň a dióda LED svieti. Nabíjaním kondenzátora vzrastá napätie na vstupe (+) a keď bude väčšie ako polovica napájacieho napätie, tak výstup komparátora prejde do opačného stavu (nízka úroveň) a LED zhasne. Svit diódy obnovíme vybitím kondenzátora – krátkym stlačením tlačidla TL. Pozor! Musíme pripojiť napájacie napätie obvodu OZ: vývod č. 11 na zem a vývod č. 4 na + 5V (v schéme to nie je zakreslené)!

Schéma zapojenia obvodu:

sch10.jpg, 86kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto10.jpg, 1,0MB

Úlohy:

  • Od čoho závisí dĺžka svitu svietivej diódy v tomto obvode?
  • Súvisí čas stlačenia tlačidla s dĺžkou svietenia diódy?
  • Ako by bolo potrebné upraviť zapojenie pre spínanie väčších prúdov?
  • Ktoré domáce spotrebiče používajú časové spínacie obvody? (minútka, práčka, hriankovač...)