logo logo logo logo

Kondenzátory a LED


Kondenzátory môžu „uskladniť“ elektrický náboj (podľa svojej kapacity). Vybitý kondenzátor predstavuje pre jednosmerný elektrický prúd takmer skrat. Nabitý kondenzátor má veľmi veľký elektrický odpor. Nabíjanie a vybíjanie kondenzátora môžeme indikovať svitom vhodne zapojených LED diód.

Schéma zapojenia obvodu:

sch04.jpg, 48kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto04.jpg, 853kB

Úlohy:

  • V akom stave budú LED1 a LED2, keď budú všetky tlačidlá stlačené? Overte.
  • Od čoho závisí dĺžka svietenia LED1 po stlačení TL1?
  • Ako vplýva zámena C1 (1μF) za hodnotu 100 μF na dĺžku svietenia LED1?
  • Kedy a ktorá LED svieti pri nabíjaní a vybíjaní kondenzátorov? Overte.
  • Kde využívame vlastnosť kondenzátorov krátkodobo „uskladňovať“ elektrinu?