logo logo logo logo

TTL logické obvody – binárny čítač


V nasledujúcom obvode je základné zapojenie binárneho čítača 7493, ktorý vstupné impulzy transformuje na číslo v dvojkovej sústave s dĺžkou 4 bity. Ako indikátory sa používajú LED (pre 2mA), ktoré svietia, ak je na výstupe obvodu vysoká úroveň – H. Vstupné impulzy „vyrábame“ krátkym stláčaním tlačidla TL. Obvod 7493 je pripojený na napájacie napätie takto: vývod č.14 na + 5V, vývod č. 7 na zem.

Znázornenie dvojkového čísla - svietením LED diód - binárneho čítača a príslušné dvojkové a desiatkové číslo:
bin_tab.jpg, 85kB

Schéma zapojenia obvodu:

sch17.jpg, 82kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto17.jpg, 1,0MB

Úlohy:

  • Namiesto „ručnej tvorby impulzov“ pripojte (namiesto tlačidla a R5C1) na vstup IO č.14 kolektor tranzistora T3 – obvodu na strane č. 17. Pozorujte zmenu svitu LED.
  • Ako môžeme teraz ovplyvniť rýchlosť „blikania“ LED?
  • Ako z týchto dvoch obvodov urobíte generátor náhodného dvojkového čísla (indikovaného diódami LED1-LED4)?