logo logo logo logo

Tranzistorový bzučiak


Ak v predchádzajúcom zapojení upravíme hodnoty niektorých súčiastok, vytvoríme. bzučiak, t.j. generátor akustickej frekvencie. Ako indikátor zvuku použijeme malý reproduktor, pripojený do kolektorového obvodu tranzistora T3. (s ochrannou diódou D1). Po správnom zapojení obvodu sa po pripojení napájacieho napätia rozozvučí reproduktor tónom asi 900 Hz. Jeho výška závisí od kapacity kondenzátorov a veľkosti rezistorov, cez ktoré sa nabíjajú. Ak zmeníme hodnoty týchto súčiastok, výška tónu zo slúchadla sa zmení. Pri skúškach bzučiaka je potrebné pri zapojovaní pripojiť aj reproduktor.

Schéma zapojenia obvodu:

sch08.jpg, 102kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto08.jpg, 845kB

Úlohy:

  • Overte pokusmi ako hodnoty súčiastok R5C2 a R6C1 ovplyvňujú výšku tónu. Približne v akom rozsahu ich môžeme meniť?
  • Od čoho závisí hlasitosť tónu z reproduktora?
  • Bolo by možné dané zapojenie pripojiť k zosilňovaču? Ako? Upravte schému.
  • Nakreslite časový priebeh tónu s vyznačením hlasitosti a frekvencie.