logo logo logo logo

TTL logické obvody – blikač a bzučiak


Logické obvody TTL majú napájacie napätie 5V. V nasledujúcich obvodoch bude preto stabilizovaný napájací zdroj, ktorý upraví napätie akumulátora na +5V. Pozor! Zapojenie nebude pracovať bez pripojenia napájacieho napätia na puzdro TTL obvodu. + 5 V pripájame k obvodu 7400 na vývod č. 14 – a zem na vývod č. 7. U iných obvodov to môže byť rôzne! Zmenu logickej úrovne môžeme ľahko dosiahnuť napr. nabíjaním kondenzátora. Prepojením logických členov vytvoríme generátor, ktorého frekvencia závisí od hodnôt súčiastok R2C2. Pri skúškach bzučiaka je potrebné pri zapojovaní pripojiť aj reproduktor.

Schéma zapojenia obvodu:

sch15.jpg, 82kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto15.jpg, 1,0MB

Úlohy:

  • Na výstupe tohto generátora je reproduktor a LED. Kedy pracuje obvod ako blikač a kedy ako bzučiak?
  • Pre súčiastky R2C2.použite hodnoty 4,7 kΩ a 100 μF. Sledujte blikanie LED. Ktorá hodnota najviac predĺži blikanie LED?
  • Paralelne k LED pripojte reproduktor. Počujete znieť tón? Zameňte kondenzátor za iný s hodnotou 100 nF. Počujete znieť tón? Pripojte paralelne ďalší kondenzátor 100 nF a počúvajte..