logo logo logo logo

TTL logické obvody – prerušovaný blikač a bzučiak


V obvode sú zapojené dva generátory: generátor akustického tónu a generátor veľmi nízkej frekvencie. Signály oboch generátorov sú privedené na vstupy logického člena NAND, kde sa zmiešavajú a výstupom je prerušovaný akustický signál, ktorý indikujeme pomocou reproduktora. Keď nie je reproduktor pripojený, tak signál indikuje LED, ktorá prerušovane svieti. To svietenie je vlastne také rýchle blikanie, že ho nevnímame ako prerušované. Pri R1=4,7kΩ a C1=0,1μF je frekvencia zvuku približne 1 kHz. Pri skúškach bzučiaka je potrebné pri zapojovaní pripojiť aj reproduktor.

Schéma zapojenia obvodu:

sch16.jpg, 82kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto16.jpg, 1,0MB

Úlohy:

  • Ako ovplyvňujú hodnoty súčiastok R1C1 a R2C2 0výšku tónu a frekvenciu prerušovania?
  • Ako dosiahneme vyššiu hlasitosť signálu z reproduktora?