logo logo logo logo

TTL logické obvody – overovanie


Logické číslicové integrované obvody poznajú iba dva stavy – vysokú úroveň (H, 5V) a nízku úroveň (L, 0V). Logické obvody vytvárame pomocou logických členov, ktorých je v jednom puzdre obvodu viac. Základným logickým integrovaným obvodom je obvod s označením 7400, ktorý obsahuje štyri dvojvstupové negované hradlá NAND. Zapojenie vývodov puzdra a logická tabuľka členu NAND: V nasledujúcom zapojení môžeme overiť činnosť logického člena NAND, v obvode 7400. Na vstupy privedieme cez rezistory R1 a R2 vysokú úroveň – H. Zmenu stavu (na úroveň L) spôsobíme stlačením tlačidiel TL1 a TL2. Výstup sledujeme pomocou indikátora s tranzistorom a LED alebo voltmetrom na výstupe logického člena v bode X.

Schéma zapojenia obvodu:

sch14.jpg, 82kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto14.jpg, 1,0MB

Úlohy:

  • Overte logickú funkciu NAND pomocou logického člena obvodu 7400.
  • Overte logickú funkciu NOT a OR. Vyhľadajte vhodné typy obvodov pomocou internetu a zistite ich zapojenie vývodov puzdier.