logo logo logo logo

Diódy a LED


Polovodičové diódy sú elektronické súčiastky s jedným PN priechodom, ktorý prepúšťa elektrický prúd iba jedným smerom. Preto sú vhodné na usmerňovanie striedavého prúdu a ochranu elektrických obvodov pred „prepólovaním“ batérie. Ak je vo vetve anóda diódy zapojená bližšie ku kladnému pólu zdroja, vetvou prúd prechádza – opačne neprechádza. LEDka prechod prúdu indikuje svetlom, čo s výhodou môžeme využiť v zariadeniach ako indikátor.

Schéma zapojenia obvodu:

sch05.jpg, 29kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto05.jpg, 829kB

Úlohy:

  • Zapojte a overte funkciu obvodu s diódami (D1 a D2) typu 1N4148 a svietivou diódou určenou pre prúd do 20 mA.
  • Nakreslite schému zapojenia na ochranu zariadenia – pomocou polovodičovej diódy – pred prepólovaním batérie.
  • Nájdite v katalógu alebo na internete – aký najväčší elektrický prúd môže prechádzať diódou 1N4148 – aby sa nepoškodila.