logo logo logo logo

Jednočipový mikropočítač AVR ATtiny13


Integrované obvody, ktoré môžeme programovať, nazývame jednočipové mikropočítače alebo aj mikrokontroléry. Obvod ATtiny13 má 8 vývodov a obsahuje 6 programovateľných vývodov, ktoré môžu byť vstupy alebo výstupy. Program vytvoríme v počítači a do obvodu ho prenesieme pomocou programátora alebo cez určené vývodu jednočipu – priamo v zapojení. Na vyskúšanie tohto zapojenia bol použitý programátor AVRISP mkII a programové prostredie AVR Studio od Atmelu. Zapojenie (okrem napájacieho obvodu) obsahuje dve tlačidlá, dva rezistory a LED diódu. Po stlačení RESET tlačidla sa spustí program, ktorý čaká na stlačenie tlačidla TL1. Po jeho stlačení bliká LED-ka asi v polsekundových intervaloch.

ISP programátor AVRISP mkII ispavr.jpg, 46kB

Schéma zapojenia obvodu:

sch19.jpg, 82kB

Obvod, zapojený na prepojovacom poli:

foto19.jpg, 1,0MB

Úlohy:

  • Zapojte a vyskúšajte obvod (už obsahuje program pre blikanie LED) na prepojovacom poli.
  • Za pomoci asistenta si nechajte si vysvetliť činnosť programu a potom zmeňte čas blikania LED.