logo logo logo logo

Aktuality - oznamy pre elektronikov:V tomto školskom roku (2023/2024) sú stretnutia Amavetu - elektronikov každý pondelok - od 13,30 h - v školskej dielni. Zraz po obede je na dolnej chodbe - za bufetom pri spojovačke.


PREDHOVOR k projektu ELEKTRONIKA

S elektronikou sa stretávame takmer vo všetkých oblastiach nášho života (domáce spotrebiče, mobily, počítače, automobily...). Bolo by rozumné poznať aspoň niektoré jej základné princípy. Pomocou nasledujúcich konštrukcií sa oboznámime ako pracujú rezistory, kondenzátory, tranzistory, integrované obvody, jednočipové mikropočítače... Zapojíme si LEDky s rezistormi, overíme vlastnosti kondenzátorov v jednosmernom obvode. Vyskúšame tranzistor ako spínač. Spojením týchto obvodov vytvoríme blikač. Zmeníme kapacitu kondenzátov a dostaneme bzučiak. Overíme činnosť operačného zosilňovača ako komparátora, ktorý je základom mnohých automatizačných obvodov. Postavíme si: časovač, súmrakový a teplotný spínač, indikátor teploty. Oboznámime sa s číslicovými TTL obvodmi a ich základnými zapojeniami. Záverom si vyskúšame programovateľný integrovaný obvod – jednoduchý jednočipový mikropočítač. Úplne záverečná konštrukcia s jednočipom MEGA8 obsahuje všetky predchádzajúce obvody (a môže aj viac) a ukazuje univerzálnu použiteľnosť programovateľných jednočipových mikropočítačov. autor